Privacy

Privacy

Voor een goede begeleiding  is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en het verloop van de gevolgde sessies.

Ik doe mijn best om ieders privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens van mijn cliënten

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Daarbij heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit jouw  dossier kunnen ook gebruikt worden om:

 • op expliciet verzoek en met expliciete toestemming van jou andere zorgverleners te informeren. Bijvoorbeeld als de therapie  is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere zorgverlener.
 • indien van toepassing voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die mogelijk door de zorgverzekeraar gevraagd worden:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • relatienummer van de zorgverzekering
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de afgenomen dienst (zoals natuurgeneeskundig consult, coaching, massage)
 • de kosten van de sessie

Sofie Meijer

Logo Praktijk Sofie